Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor

Idag är det internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor. Dagen instiftades 1999 av FNs generalförsamlings tredje kommitté. Våldet hindrar kvinnor att uppnå jämställdhet i samhället såväl i juridisk som i politisk och ekonomisk mening hävdade man. Våld definierades som handlingar som orsakar fysisk, sexuell eller psykologisk skada både i offentlighet och i privata sammanhang. Formuleringarna har fortfarande bärighet efter 15 år. Så ser verkligheten ut. Kvinnor utsätts för sådant runt om i världen. Det händer dagligen. Konventionen mot missförhållandena antogs redan 1979 och trädde i kraft 1981. Den kan läsas via länken http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/manskliga-rattigheter-och-demokrati/karnkonventionerna/konventionen-om-avskaffande-av-all-slags-diskriminering-av-kvinnor-cedaw/. Det går sakta, eller hur?

Idag ska vi påminnas om just detta, inte om att det också finns våld som riktar sig mot djur eller att kanelbullen kan känna sig diskriminerad just för att den inte hyllas idag. Idag ska vi rikta ljuset på att kvinnor får sin rättmätiga frihet beskuren både på kort och på lång sikt. Det är inte just idag vi ska säga ”det finns kvinnor som slår också”, men det är så det är. I vart och vartannat debattinlägg så måste detta framhållas, och jag undrar VARFÖR?

Året har 365 dagar. Minst. En av dem är den 25 november. En annan är den 8 mars. Dessa två dagar ska vi ALLTID påminnas om att det finns annat än kvinnor och kvinnors villkor som ska uppmärksammas, men hur många pekar på att Budapestbakelsen kan känna sig bortglömd på Kanelbullens dag???

feminismSanningen är väl helt enkelt att sanningen gör ont. Våld mot kvinnor utgör ett högst reellt hinder för rättvisa, och det är inte staten eller landstingen eller kommunerna som har ansvaret för detta. Det är du och jag. Faktiskt. Det är vi, vi som ser att vi behöver ta ett gemensamt ansvar för att bygga ett samhälle som låter människor få vara fria. Det ansvaret kan aldrig överlåtas till ”någon annan”. Det är VÅRT. Också. Och alla andras, men främst vilar ansvaret på oss som har begripit. Den som inte begriper kan helt enkelt inget göra. Den som inte själv har konfronterats med konsekvenser av våld och förtryck eller saknar förmåga att sätta annat än möjligheten till egna fördelar och framgångar på sin agenda fattar ju inte. Hur många kvinnor ska betala för att vi överlåter makten till sådana?

Nej, ansvaret är VÅRT, HÄR och NU. Sätt gränser. Reagera. Lev som du lär. Var inte tyst. Tystnaden göder nämligen förtrycket. Män och kvinnor med ett levande hjärta på rätta stället, det är NU vi kan göra skillnad! Och i morgon. Men nästa år kan det faktiskt vara för sent. Hur många kvinnor har blivit ihjälslagna, våldtagna och inlåsta till dess? Deras liv är väl långt mer värda än en kanelbulle, eller???

/Birgitta
Annonser
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Öppet brev till Östrans Janne G

TofsNinjaFeminismen är farlig, och ninjafeminismen är ännu farligare. Det verkar i varje fall Janne G tycka på lördagens ledarsida i Östran (se länken http://www.ostran.se/OPINION/Fler-skulle-ha-Goerans-kurage). Det måste ju vara anledningen till de förlöjligande och falska resonemangen som han försöker skriva fram som sanningar. Vi avstår från att bemöta dem. Istället citerar vi vår grundinställning. Den är klart och tydligt formulerad och manifest utskriven:

”Vi är ett gäng kvinnor och män i olika åldrar, med olika livserfarenheter, som vill förändra världen till det bättre och lyfta upp jämställdheten. Vi vill göra feminismen begriplig och visa vad det egentligen handlar om. Vi vill konkret visa och förändra de olika villkoren för kvinnor och män och uppmuntra alla att våga ta för sig och inte låta sig nedvärderas.

Det handlar om LIKA ansvar, rättigheter, skyldigheter och makt oavsett kön!!

Vi accepterar inte längre skillnader bara för att vi råkar födas som kvinna eller man!”

Och det är klart att det är utmanande. Provocerande och hotfullt för den som inte ser kvinnor som lika mycket värda som män. Det förstår vi. Verkligen.

Och nej, Janne G, du kommer inte att få en kaststjärna från oss. Vanliga patriarkalt präglade män som inte har förmåga eller vilja att se de strukturella orättvisorna, och än mindre visar vilja att förändra dem till det bättre, går det tretton på dussinet. Våra stjärnor reserverar vi till de exempel där vi ser att det finns en chans till förändring och där det kan finnas möjlighet att skapa reflektion, om än mikroskopiskt liten. När man som du baktalar hela den feministiska rörelsen och dessutom tror att du är en man som ”förtjänar” en stjärna, då är det liksom helt bortkastat. Våra ambitioner går lite längre än till att hamna som trofé vid din sängkant.

Feminismen är i högsta grad både levande och nödvändig. Det kanske du helt enkelt får lära dig att leva med, dock utan hjälp av en stjärna från Ninjafeministerna.

Ninjafeministerna genom
Birgitta Axelsson Edström, Mariann Karlsson, Laura Roch, Christine Holmberg, Vivan Karlsson och Kerstin Ljungberg
Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

Feminismen behövs, men finns den äkta viljan?

rött feministmärkeFeminismen är på frammarsch sägs det. Feministiskt initiativ lyckades få mandat i EU-parlamentet och opinionsläget inför riksdagsvalet är ljust på den fronten. Det behövs sannerligen fler feminister i riksdagen!

Feminism är ingen trendig grej eller en modefluga som stöds av ett antal rabiata manshatande fruntimmer. Den är en livsnödvändighet för ett mänskligt och hållbart samhälle, och den bollen har inte de etablerade partierna ännu förmått att plocka ner på ett tillfredsställande sätt. De grundläggande strukturerna har inte på allvar utmanats sedan Gudrun Schyman försökte sig på detta självmordsuppdrag under avslutningen av Vänsterpartiets partikongress 2002. Vågorna efter detta vida missuppfattade ”talibantal” har inte lagt sig än, 12 år senare. Så upprörande är det nämligen att säga och stå upp för sanningen i ett Sverige som är patriarkalt präglat sedan hedenhös.

För sanningen är att kön fortfarande bestämmer. Är du man tjänar du mer pengar. Är du kvinna förutsätts du numera i den heliga entreprenörsandan starta företag, men enbart inom områden som känns ”kvinnliga”. Det är därför RUT finns. Att städa och ”ta hand om” är nämligen kvinnor bra på. En kvinna ska akta sig för att vistas ute ensam i mörker av hänsyn till risken att bli våldtagen. Borde inte män istället hindras från att vara ute då eftersom det är män som våldtar? Är du man kan du ”hamna” på en maktposition. Är du kvinna kan du i bästa fall bli nummer två, men det ifrågasätts så ofta eftersom det då är könet som bestämmer att du blir ”näst högst”. Att den huvudsakliga orsaken till att mannen sitter i makttoppen är just att han är man är det ingen som vågar säga. Så fungerar verklig könskvotering. Nämligen.

Och det är därför vi inte gillar kvotering annat än som katalysator och kortvarig övergångslösning. Vi anser att det ska vara erfarenhet, kunskap, i vissa fall utbildningsnivå men till största delen lämplighet, vilja och engagemang som ska vara avgörande för vilket arbete man kan och ska utföra. Idag befinner vi oss långt därifrån. Att vara kvinna är inte en merit, det är ett kön. Att vara man är dock i högsta grad en merit. Det finns otaliga exempel på kvinnor i olika sektorer, såväl politik som närings- och föreningsliv, som på alla objektivt bedömbara områden är överlägsna de män som innehar positionerna. Ändå förmår de inte kämpa sig fram till det inflytande som de borde ha för att deras förmågor skulle komma i funktion. I sådana lägen får man ofta höra: ”Kvinnor måste våga ta plats.” Då säger vi: ”Och män måste någon gång fatta att det är dags att flytta på sig.”

Sedan kommer med jämna mellanrum den geniala lösningen: ”Vi delar på ledarskapet.” I själva verket är detta den allra mest effektiva vägen för att garantera att män fortfarande finns kvar i makttoppen. Med delat ledarskap behöver man nämligen inte förändra några grundläggande strukturer alls, utan man kan fortsätta som tidigare. Jämställdheten har man löst lätt och enkelt genom institutionaliserad kvotering på hög nivå. Men i verkligheten har inget hänt.

Nej, feminismen behövs i ett samhälle som vill kalla sig rättvist och som i andra sammanhang än bara ord ska kunna hålla rättvisefanan högt. Kvinnor är nämligen lika mycket värda som män och båda könen ska behandlas lika. Det är feminismens revolutionerande grundtes, och den måste vi våga praktisera i verkliga livet och inte bara applicera på sommarteater från 1920-talet. Teatern skrattar man nämligen åt, många till och med utan att fatta att det de flesta skrattar mest åt är den galna verklighet som den fortfarande speglar och som de själva ännu deltar i. Verkligheten ska vi dock inte bara skratta åt. Den är så galen att vi måste förändra den, men hur stor är den viljan i maktlagren egentligen?

Birgitta Axelsson Edström, Kerstin Ljungberg, Magdalena Ronnby och Birgitta Theander
Ninjafeminister

(Publicerad i Östran 4 augusti 2014)

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Feminism utan feminism

När jag var i Almedalen och lyssnade på partiledartalen försökte Jan Björklund (FP) profilera det egna partiet som det borgerliga feministiska alternativet. Han kommer sannolikt att lyckas. Konkurrensen är knappast överväldigande. Det är nästan som att se en frisk Abeba Aregawi springa i mål i en nationell tävling. Först kommer hon, sedan kommer ingen, ingen och ingen.

Faktum är att historien lär oss att liberalerna i många fall har gått före i jämställdhetskampen både nationellt och internationellt. Det handlar om så viktiga frågor som rösträtt och kvinnors rätt till försörjning. Det kan ingen ta ifrån Folkpartiet, men sedan dess har mycket vatten runnit under broarna. Världen har utvecklats, men patriarkatet sitter kvar och har sedan länge nästlat sig in bland de tidigare så frisinnade värderingarna.

Björklunds feministiska ansats har ett stort problem, och det är att den inte är särskilt feministisk. I hans argumentation är nämligen ekonomisk tillväxt en förutsättning för jämställdhet. Det är naturligtvis felaktigt. Kvinnors värde är inte beroende av konjunkturläget. Kvinnor är lika mycket människor som män ÄVEN när det är lågkonjunktur. Dessutom är vi många som ser att både livet och samhället har så många fler värden än just materialism.

En feministisk politik värd namnet bygger på att rättvisa kan nås, och SKA nås, genom omfördelning. Den som driver feminism seriöst inser det redan från början. Omfördelning betyder att fördela makt och andra resurser FRÅN den som har, i det här fallet den manliga sidan, TILL den kvinnliga. Så fort man säger att detta inte kan ske utan tillväxt så avslöjar man sin patriarkala agenda: Vi vill inte åtgärda den grundläggande orättvisan. Männen ska sitta i orubbat bo, och kvinnorna får dela på de smulor som eventuellt, högst eventuellt, blir över. Den stora varningsklockan ljuder över rosa feministiska valframgångar, ett skräckscenario som i Björklunds värld leder till avgrunden.

TofsNinja”Feminism utan socialism” har hos Folkpartiet blivit ”feminism utan vilja och utan system- och normkritik”, och en sådan finns faktiskt inte. Feminism ÄR system- och normkritik samt en tydlig vilja. Utan en sådan når vi aldrig några resultat i jämställdhetskampen, och det tror jag faktiskt att även Jan Björklund och hans talskrivare förstår. Ansatsen kan nog ge röster den 14 september, men den ger inte rättvisa, och det är nog i sanningens namn heller inte meningen.

Birgitta Axelsson Edström
Ninjafeminist
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Mission impossible?

feminismJa, idag är en sån där dag när man verkligen undrar om det är världen eller jag som är galen. De mest självklara slutsatserna dras inte och självreflektion verkar vara en total bristvara. Ta bara det här exemplet angående krav på könsoperation inom idrotten: http://www.aftonbladet.se/sportbladet/friidrott/article18880313.ab

Ja, det här är ännu ett fall när normerna sätter hinder i vägen för förnuftet. Varför i hela världen kan inte kvinnor få vara som de är? Och rent logiskt, om man nu tycker att det är OK att skära i friska kvinnokroppar bara för att de inte håller måttet som de rent naturligt är, hur kan en könsoperation där yttre delar skärs bort råda bot på en ”manlig nivå av testosteron”? Och, eftersom det är själva ”nyttan” av testosteronet man ska få bort, används delar av klitoris specifikt i själva idrottsutövandet? Jo jo, visst finns det exempel på att män använder fel huvud att tänka med då och då och just den delen kan ibland (för inte är det alltid?) upplevas som mer värdefull än både hjärta och hjärna, men den här kvinnliga motsvarigheten och just på idrottsområdet har jag faktiskt aldrig reflekterat över.

Nej, till syvende och sist så handlar det om normväldet, om ett samhälle som sätter gränserna för hur man ska vara för att vara godkänd, och där drabbas som vanligt kvinnor allra hårdast. En kvinna får nämligen inte prestera som en hel karl, men ändå är det just det kravet som ställs i de flesta sammanhang där kvinnor är uppe och nosar på de inflytelserika och omtalade nivåerna. Traditionellt kvinnliga egenskaper ses dessutom som en brist om män råkar uppvisa tecken på att ha dem. Det här gör mig inte galen, det gör mig vred på riktigt!

Jag hade för ett par år sedan förmånen att lyssna på förre kulturministern, den kloke Bengt Göransson (S) när han talade på temat ”Förbannad är jag ganska ofta”. Det är jag med, även om språkbruket inte är riktigt naturligt för mig. Han avslutade dock med att den heliga vreden ska sparas till de tillfällen då den är befogad. Det här är ett sådant tillfälle.

Sluta upp med förtrycket av kvinnor! Låt var och en få vara som den är, oavsett kön! Skär inte i friskt kött och riskera inte men för livet för de kvinnor som ställs inför omöjliga val!

Fast egentligen så handlar det ju om rädsla, helt enkelt om att man inte vågar hantera det som inte ”ser ut som vanligt”. Det handlar om en osäkerhet som istället för att skärskådas i ljuset förkläs i makt. Den drabbar kvinnor. Den beskär alla kvinnors frihet, utvecklingsmöjligheter och livsval.

Ska det vara ett så komplett ”mission impossible” att få vara sig själv som kvinna?

/Birgitta
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

En kaststjärna till de män som inte klarar av sanningen!

ett.pngVi vet alla att våldet mot kvinnor är utbrett. Det handlar inte bara om rent fysiskt våld, det handlar också om förtryck och våldshandlingar i andra former. Ibland, och oftare än vi kan ana, leder processen fram till förstörda eller till och med avslutade kvinnoliv. Vi vet också att det till den allra största delen är män som står för våldsamheterna. Män slår kvinnor, män förtrycker kvinnor, män stänger in kvinnor och män beskär kvinnors frihet. Det finns siffror på detta, fula och tydliga svarta siffror. Så ser den värld ut där vi lever.

Det är ett samhällsproblem och ett individproblem. Det är ett demokratiproblem och i allra högsta grad ett rättviseproblem. Män roffar åt sig makt genom att förtrycka kvinnor. Den farligaste platsen för en kvinna är statistiskt sett det egna hemmet där en man som hon har en nära relation med utövar våld mot henne. Ett hem brukar vi i de allra flesta fall värdera som den tryggaste platsen, men det gäller alltså i statistisk mening inte kvinnor. Det är allvarligt, och det måste åtgärdas. Första anhalten i en sådan process är att se sanningen i vitögat. Redan där uppstår dock problem.

Många, alltför många, män tar nämligen första bästa tillfälle i akt att säga ”jag har aldrig slagit min fru” alternativt ”alla män förtrycker inte kvinnor” när frågan kommer på tal. Nej, det är naturligtvis sant, men en mycket stor andel kvinnor blir utsatta för våld av män. Det är inte OK att avstå från att diskutera och vidta åtgärder med hänvisning till att det inte gäller ALLA!

Nej, det är inte OK, men det är däremot fegt. Vi kan inte tro att alla män som resonerar på det här sättet inte förmår tänka längre än näsan räcker. Vi vill heller inte tro att viljan till förändring av faktum saknas. Vi utmanar dock alla som känner igen sig: Avstå från förminskandet av kvinnors lidande och våga tänk tanken att just DU kan göra skillnad! Det räcker inte att DU inte slår din fru, det är faktiskt DIN sak att se till att dina kompisar, grannar och bekanta också låter bli! Första steget är att våga säga: Män slår kvinnor. Det är nämligen sant, hur illa det än låter och hur vidrigt det än är.

Från Ninjafeministerna

Vi är ett gäng kvinnor och män i olika åldrar med olika livserfarenheter som vill förändra världen till det bättre och lyfta upp frågan om jämställdhet. Vi vill visa vad feminism handlar om och hjälpa kvinnor att våga ta för sig och inte låta sig nedvärderas. Vi ger oss inte förrän vi når resultat. Kvinnor och män är lika mycket värda och ska värderas lika. En åtgärd i detta arbete är att skicka en symbolisk kaststjärna till organisationer eller enskilda personer som genom handling och ord förstärker ojämställdheten mellan män och kvinnor.

Att gång på gång vägra att se det stora problem som våld mot kvinnor förövat av män är och istället ta varje chans till att urskulda sig själv och det kön man tillhör (man) föranleder en kaststjärna från Ninjafeministerna. Vårt budskap till de män som beter sig så är: Gör bot, gör bättring. Säg tydligt NEJ till våld riktat mot kvinnor, våga se sanningen och sluta upp med de fördummande strategierna som försvårar arbetet för oss andra som för rättvisans och medmänsklighetens skull vill stoppa förtrycket!

/Ninjafeministerna
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Dags att agera!

feminismEn 16-årig tjej sätter in en annons om att sälja sex. 76 män i olika åldrar svarar, och en hel del av dem bryr sig inte ens om att dölja sin identitet. Den allmänna uppfattningen verkar vara ”det är väl inte så farligt”. Man kan alltså tänka sig att köpa sex av en tonårig tjej, ungefär på samma sätt som man handlar städhjälp eller balkongmöbler. Vara som vara, inköp som inköp. Läs mer på länken på http://www.barometern.se/nyheter/kalmar/76-man-nappade-pa-erbjudandet%284213752%29.gm

Det här handlar inte om 76 störda män. Det handlar om ”the man next door” med jobb, hem, vanliga relationer och ett socialt liv som de flestas. Det är då synen på sex och på kvinnor som får en att tänka till både en och två gånger. Hur långt har vårt samhälle egentligen kommit?

Att köpa sex, främst från kvinnor, har troligen varit möjligt sedan mänskligheten tog sina första stapplande steg. Det finns otaliga exempel beskrivna i urgamla källor, och samma beteende fortsätter, långt efter det vi så stolt kallar ”upplysningen”. Idag finns det till och med politiker som säger sig vara seriösa och som anser att sexindustrin, dvs att sälja sex, är att jämställa med vilken annan privat verksamhet som helst. Det handlar om avtal mellan vuxna och fria människor hävdas det och sådant ska inte Storebror lägga sig i. Säger man alltså.

Nu är det så att många storebröder faktiskt lägger sig i. De är nämligen de 76 män som ville ha 16-åringen.  Med Storebrors goda minne, inte offentligt men väl under täcket, finns en stor acceptans för sådant beteende. Det är nämligen ”inte så farligt” att utnyttja en 16-åring som behöver pengar. Tack och lov så finns inte den här 16-åringen, men det finns många fler, både yngre och äldre, som i allra högsta grad finns och som gör på samma sätt och som låter sig utnyttjas i sin skam och som därmed inte anmäler köparen.
Ja, hur långt har vårt samhälle kommit? Långt. Långt ner i skiten. Är det fler än jag som vill vända på skutan och segla i rätt riktning, FÖR ett värdigt samhälle där kvinnor och män värderas högt och lika, där det inte är OK att köpa sex av folk som inte ser någon annan utväg när kassan är skral och där det finns gränser för vad som är varor på en marknad? Häng på då! Utan kamp, motstånd och en himla massa oväsen kommer vi aldrig att nå våra mål!

Kvinnor ska inte säljas på marknaden, vare sig i den vanliga världen eller i cyberspace, men säger vi inget, kämpar vi inte emot, gör vi inte vad vi kan så kommer realisationen att fortsätta och kvinnovärdet devalveras alltmer. Kom igen nu, det räcker. Det har det förresten gjort väldigt väldigt länge…. Och nu är det tid för aktion!

/Birgitta
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar